Linjer/Kristian Olav Bøyum

Linjer er en kunstner fra Bergen som med blyant, maling og stål lager geometrisk nøyaktig kunst gjennomsyret av en nerdete sans for regelsett for komposisjon, form og farge. Han har som mål å lage positiv kunst, som også oppfordrer til ettertanke og filosofering - samtidig som han aldri låser motivene til én tolkning. Linjene og formene er nøye plassert, selv om motivene til tider kan se abstrakte ut. Han jobber både bevisst med regelsettene og samtidig underbevisst, ved at han går dypt inn i tegneprosessen - blant annet ved å isolere seg over lengre tid med en blyant, en linjal, bomullsark, kaffe og god musikk - motivene dukker ofte opp steg for steg ved eksperimentering over lengre perioder. Tegningene han tegner i dag har mange fellestrekk til tegningene han tegnet som barn - samtidig som hans bakgrunn som ingeniør bidrar med å sette alt i system. 

lagt til handlevogn